Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2011 / Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlama görevi Kalkınma Bakanlığı’na verildi

Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlama görevi Kalkınma Bakanlığı’na verildi

DPT_10_1_2_38 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Haziran 2011 tarih ve KHK/641 sayılı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Görevler başlıklı 2 / j maddesi ile “Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek” konusunda Kalkınma Bakanlığı görevlendirilmiştir.

İlgili Kanun Hükmünde Kararnameye erişmek için tıklayınız.