Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2008 / Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 2008 yılı e-Devlet Araştırması Raporu yayımlanmıştır

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 2008 yılı e-Devlet Araştırması Raporu yayımlanmıştır

unegov2008Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 2008 yılı e-Devlet Araştırması Raporu yayımlanmıştır. Türkiye; ağ hizmetleri endeksi, telekomünikasyon altyapısı endeksi ve insan kaynakları endeksleri ile oluşturulan e-devlet hazırlık endeksi bazında 182 ülke arasında 76. sırada yer almıştır.

Ağ hizmetleri endeksi; başta sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve maliye olmak üzere ulusal kamu internet sitelerinden sunulan hizmetlerin gelişmişlik seviyesini gösterir bir endekstir.

Telekomünikasyon altyapısı endeksi, bileşik bir endeks olup, ülkedeki internet kullanıcıları, bilgisayar sayısı, telefon hatları, mobil telefon sayısı ve genişbant abone sayısı olarak 5 ölçütten hesaplanan bir endekstir.

İnsan kaynakları endeksi ise, yetişkin okur-yazarlığı ve ilk, orta ve yüksek eğitimde kayıtlı öğrenci oranı olarak 2 temel ölçütten hesaplanan bileşik bir endekstir.

Birleşmiş Milletler Tarafından Hazırlanan 2008 Yılı E-Devlet Araştırması Raporu