Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2008 / Adres Kayıt Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Adres Kayıt Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi

DPT_10_1_2_3Başbakanlığın Adres Kayıt Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Genelgesiyle, Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması için tedbirler alınacak, kamu kurumlarınca yürütülen iş ve işlemlerde ikametgah ilmühaberi ve nüfus kayıt örneği istenmeyecektir.

2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi