Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2004 / Türkiye’nin, İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)’na katılımına ilişkin mutabakat zaptı yürürlüğe girmiştir

Türkiye’nin, İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)’na katılımına ilişkin mutabakat zaptı yürürlüğe girmiştir

IDA_1Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında, 15 Aralık 2003 tarihinde, Brüksel’de imzalanan, İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)’na Türkiye’nin katılımına ilişkin Mutabakat Zaptı, 12 Mart 2004 tarih ve 25400 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmış ve iç onay işlemleri tamamlanmıştır. Iç onay işlemlerinin tamamlandığı, 16 Mart 2004 tarihinde Komisyonun ilgili birimine iletilerek, söz konusu Mutabakat Zaptı ayni tarihte yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kamu birimleri ile AB birimleri arasında elektronik ortamda bilgi değişimini sağlamak üzere oluşturulan IDA Programı, elektronik ortamın getirebileceği faydaları öne çıkararak idarelerin etkinliğinin artırılmasının yanısıra şirketler üzerindeki bürokratik engellerin azaltılması ve kamu hizmetlerinin elektronik ortamda vatandaş odaklı sunumuna da katkıda bulunmaktadır.

Programın iki ana faaliyet alanı vardır. Bu alanlardan biri, ortak ilgi alanındaki projeler, diğeri ise yatay faaliyet ve tedbirlere ilişkindir.

Program çerçevesinde, kamu yönetiminin; istihdam, sosyal güvenlik, rekabet, çevre, tarım, kültür gibi ortak ilgi alanlarında projeler gerçekleştirilmektedir. Bu alanlardaki projelerde, ilk aşamada idarelerin elektronik ortamda bilgi değişimi sağlaması, sonrasında ise malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına yönelik sektörel ağların kurulup, geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yatay faaliyet ve tedbirler ise, ortak ilgi alanlarındaki projelerin koordine edilmesi, desteklenmesi, daha hızlı ve maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda yürütülen, ortak hizmetlerin tek bir yerden sunulması ve bu şekilde münferit projelerin uygulama maliyetlerinin azaltılması, ortak araçlar ve tekniklerin hazırlanması, en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması gibi faaliyetler ülkemizde sürdürülen e-Devlet çalışmalarına katkı sağlayacaktır.